MUNKABIZTONSÁGI '2000 MUNKA - TŰZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.

 

MUNKABIZTONSÁG (MUNKAVÉDELEM) , KÖRNYEZETVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM és egyéb szolgáltatások
       

Kiemelt tevékenységünk:

Munkáltatók részére teljes körű ügyintézés, munkabiztonsági (munkavédelem) - biztonságtechnikai tűzbiztonsági és környezetvédelmi, katasztrófavédelmi szakfeladatok ellátására.


MUNKABIZTONSÁG (MUNKAVÉDELEM)

elvégezzük:

A munkavédelmi törvényben előírt:

 • foglalkoztatás munkavédelmi feltételeinek meghatározását

 • egyéni védőfelszerelések, védőruhák meghatározását

 • előírt szabályozások, szabályzatok, előírások elkészítését

 • munkabalesetek teljes körű kivizsgálását

 • veszélyes üzemű gépek - berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatát (5 éves)

 • munkahelyen fellépő egészséget és biztonságot veszélyeztető munkakörök kockázat értékeléseit

 • gépek-berendezések, létesítmények munkavédelmi üzembe helyezéseit

 • villamos érintésvédelmi időszakos vizsgálatokat

A szabványban előírt gépek-berendezések időszakos vizsgálatait. Pl.: emelőgépek, emelőszerkezetek, targoncák, munkagépek, hegesztő-berendezések, munkaövek, stb.      

 

elkészítjük:

 • munkabiztonsági szabályzatot

 • gépek-berendezések kezelési utasításait

 • üzemeltetési dokumentációt

 • munkabiztonsági szabályozás belső rendszerét

 • munkahelyek egységes és átfogó megelőzési stratégiai tervét


KÖRNYEZETVÉDELEM

elvégezzük:

Környezetvédelemmel összefüggő feladatok:

 • hulladékgazdálkodás: veszélyes-, nem veszélyes (termelési) hulladékok besorolását,  nyilvántartását,   adatszolgáltatását

 • levegő tisztaságvédelem: légszennyezés méréseket, hatósági engedélyeztetéseket és bejelentéseket

 • vízgazdálkodás: szennyvizek szennyezettségi méréseit

 • helyszíni tanácsadásokat

 • környezetvédelmi engedélyezési- és tanulmányterveket

 • zaj, levegő és fényerősség méréseket

elkészítjük:

 • környezetvédelmi hatósági engedélyeztetési dokumentációkat

 • környezet központú irányítási rendszer (ISO 14001) dokumentációját

 • egyedi hulladékgazdálkodási tervet

 • környezetvédelmi belső szabályozást

   

TŰZVÉDELEM

elvégezzük:

 • időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatokat

 • tűzoltó készülékek, tűzoltó eszközök ellenőrzését, cseréjét.


elkészítjük:

 • tűzvédelem belső rendszerének kidolgozása

 • tűzvédelmi technikai eszközök meghatározását

 •  tűzvédelmi szabályzatot

 •  tűzveszélyességi osztályba sorolást

 •  tűzriadó tervet


KATASZTRÓFAVÉDELEM

 • fokozott megelőzési ellenőrzés végzése

 • katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem elkészítése

 • biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés végzése

 • hatóság felé történő jelentés elkészítése

 • üzemazonosítás elkészítése

 • biztonsági elemzés készítése

 • belső védelmi terv készítése


TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

Igazságügyi szakértői feladatokat (általános műszaki - munkavédelmi - gépészeti - biztonságtechnikai szakterületeken), továbbá a tevékenységi körünkbe tartozó egyéb megbízatást.


Copyright © 2013 munkabiztonsagi.hu Minden jog fenntartva!

Top